Ouderen kunnen bij ons anoniem hun verhaal kwijt en krijgen even weer rust in hun huidige leven.

Ouderen kunnen bij ons anoniem hun verhaal kwijt en krijgen even weer rust in hun huidige leven.

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld.
Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting.
Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Daarom pakt hulplijnnl.nl ouderenmishandeling aan.
Zo zullen wij de komende periode ouderen stimuleren om hulp te zoeken door onze coaches 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar en bereikbaar te stellen.

Wat is ouderenmishandeling?

Ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik vallen eronder.

Ouderenmishandeling thuis en in de zorg

Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in een zorginstelling. In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld. In een zorginstelling gaat het om mishandeling door beroepskrachten in de zorg.

Oorzaken van ouderenmishandeling

Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling, maar dit is vaak niet altijd het geval. Soms kunnen mensen de zorg voor hun naasten (mantelzorg) of voor cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen. Dit kan leiden tot onverantwoorde zorg.

Hoe herken ik ouderenmishandeling?

Als een ouder iemand blauwe plekken heeft, kan dat komen door mishandeling. Maar ouderenmishandeling is niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling. Ook bijvoorbeeld financiële uitbuiting valt eronder. En dat kunt u niet direct zien.

Vormen van ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is niet alleen fysiek (slaan, schoppen) of psychisch (bijvoorbeeld uitschelden of isoleren). Onder ouderenmishandeling valt ook:

Financiële uitbuiting

Denk aan diefstal, veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken.

Verwaarlozing

Geen lichamelijke of psychische zorg of voeding geven.

Seksueel misbruik

Hier gaat het om ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere.

Onze coaches zijn 24 uur per dag voor u bereikbaar om u verder te helpen met dit onderwerp.
Ze zijn bereikbaar op www.hulplijnnl.nl of via 0909-0800.

Patty
ouderenhulp
0909-0800 box 8012
www.hulplijnnl.nl/patty

 

Joost
ouderenhulp
0909-0800 box 8002
www.hulplijnnl.nl/joost

Jacky White
ouderenhulp
0909-0800 box 8001
www.hulplijnnl.nl/jacky

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *