Geloof

Het geloof is de zekerheid van de dingen, die men hoopt en de overtuiging van de dingen die men niet ziet. Het geloof heeft dan ook te maken met dingen, die niet concreet en tastbaar zijn. Veel mensen kunnen alleen maar dingen geloven, die toch indirect te bewijzen zijn.

De christelijke levenswijze is gebaseerd op geloof, niet op (zeker) weten.
De eerste betekenis van het woord ‘geloof’ is ‘vertrouwen’. Het woord ‘vertrouwen’ lijkt te verwijzen naar iets ongrijpbaars, iets vaags.
Maar vertrouwen is een concrete werkelijkheid, en helemaal niet onredelijk.

Onze krachtwerkers bij het thema geloof zijn;