Huiselijk geweld

Huiselijk geweld komt heel veel voor. In lichte en ernstige vorm.
Dat je een groot aantal medeslachtoffers hebt, neemt natuurlijk jouw mogelijke emotionele, financiële, juridische en praktische problemen niet weg.
Je kunt je juist heel alleen voelen. Of je zorgen maken over de gevolgen voor je kind(eren). Neem daarom iemand met wie je kunt praten in vertrouwen.

Geweld thuis

Kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld; het stopt nooit vanzelf. Tegen al deze vormen van geweld in huiselijke kring kun je iets doen, hoe moeilijk dat ook is. Op deze website vindt je meer informatie, hoe je signalen kunt herkennen en hoe je zelf actie kunt ondernemen. Omdat iedereen het verdient om zich veilig te voelen in zijn of haar eigen huis.

Wat is huiselijk geweld?

In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden.
Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil: het slachtoffer is afhankelijk van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch.

Wat kan ik doen?

Praten helpt echt, want het zet iets in gang. Je kunt praten met een ander, of met degene waar je je zorgen over maakt. Het kan moeilijk zijn om erover te praten.
Maar bedenk wel: als je niks doet, verandert er zeker niks. Je hoeft dit niet alleen te doen. Er zijn goeie hulpverleners die gespecialiseerd zijn in huiselijk geweld.
Zij weten waar je terecht kunt voor alle hulp en advies die je nodig hebt.

Onze krachtwerkers Patty en Jacky (bekend van TV) zijn onze specialisten op dit onderwerp.
Zij geven lezingen in het hele land op o.a. scholen, politie en instanties.

Loopt de situatie thuis volledig uit de hand, schakel dan de politie in.
Onze hulplijn is altijd 24/7 beschikbaar op praktisch en emotioneel gebied.

Onze krachtwerkers bij dit thema zijn:


Patty
0909-0800
boxnr 8012


Jacky White
0909-0800
boxnr 8001