Onze krachtwerkers

Wat zijn krachtwerkers?
Op onze hulplijn noemen we onze specialisten krachtwerkers.
Zij hebben allemaal kennis en ervaringen op een bepaald thema in onze levenscyclus.

Onze doelstelling is door de inzet van onze krachtwerkers iedere mens
op elk moment van de dag en nacht een anoniem luisterend oor en advies te kunnen bieden  over allerlei dagelijkse levensvragen in relatie tot de kracht van de 8 thema’s.

In ons dagelijkse werk helpen wij graag;

  • Dat de hulpvrager uit gaat van zijn/haar eigen kracht en de beschikbare hulpbronnen in hun leef en werk omgeving.
    Wij stimuleren de hulpvrager om weer in zijn eigen kracht te komen.
  • De hulpvrager in zijn maatschappelijke participatie en zelfregie door ze een beetje op weg te helpen in de zoektocht naar antwoorden op bepaalde situaties.
  • De samenleving als rijk aan hulpbronnen en mogelijkheden toegankelijk te maken voor de hulpvrager door samen de juiste hulp op maat te zoeken.
  • Dat de hulpvrager zelf de keuzes bepaald als vertrekpunt van de begeleiding.
  • Dat de relatie tussen hulpvrager en krachtwerker strikt vertrouwelijk is.
  • Op het benutten  van het persoonlijke of anoniem contactmoment met de hulpvrager en schakelt we het professionele hulpsysteem zo weinig mogelijk in alleen daar waar het nodig blijkt te zijn.