Scheiden

Scheiden of uit elkaar gaan is loslaten.
Loslaten gaat gepaard met verdriet en rouw om wat er verloren gaat als je uit elkaar gaat.
Maar het kan ook gaan over opluchting om wat je niet meer hoeft.
Wel is het noodzakelijk om afscheid te nemen, te leren loslaten en om te leren kijken met andere ogen.

Meer dan een derde van de huwelijken strandt.
Uit onderzoek van twintig jaar blijkt dat een kwart van de gescheiden vrouwen, bijna in alle opzichten, een bevredigender leven leidt dan tijdens hun eerste huwelijk.
Twintig procent van de gescheiden ouders heeft het er nog steeds erg moeilijk mee.
De reden daarvan is dat de scheiding dan nog niet verwerkt is.

Onze krachtwerkers die u verder kunnen helpen met alle hulpvragen voor, tijdens en na een scheiding of het uit elkaar gaan zijn;